Se dau bani in fiecare luna! Vezi daca te incadrezi

Persoanele cu venituri lunare mici pot solicita de la primarie acordarea unui ajutor de incalzire pe timpul iernii.

Una din principalele conditii pentru acordarea ajutorului este cunatumul veniturilor solicitantului:

– ajutorul poate fi obtinut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de pana la 1,572 ISR (786 de lei);

– persoanele singure pot obtine ajutorul daca au un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);

– in cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni si combustibili petrolieri, limita maxima a venitului net mediu lunar pe persoana (persoana singura sau membrul de familie) trebuie sa fie, in principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Atunci cand se stabileste venitul net mediu lunar sunt luate in calcul toate veniturile realizate in luna anterioara lunii depunerii cererii.

De asemenea, autoritatile tin cont si de bunurile mobile si imobile pe care le au solicitantii. In acest sens, exista o lista a bunurilor care, daca se afla in proprietatea solicitantilor, duc la refuzarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, mai exact:

– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti;

– terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;

– autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de zece ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile;

– mai mult de un autoturism/o motocicleta cu o vechime mai mare de zece ani;

– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze;

– salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”;

– utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

– utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;

– depozite bancare: depozite bancare de peste 3.000 de lei;

– terenuri/animale si/sau pasari: suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Este de ajuns ca un solicitant sa aiba fie si doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsa cererea de catre primar.

Exceptie face situatia in care o persoana singura sau o familie detine anumite bunuri din lista, dar acestea sunt inchiriate, arendate sau concesionate altor indivizi, conform ordonantei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*